EVERYMEN

Everymen

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Tekst Księgi Hioba to przypowieść o everymanie, czyli o każdym. (…) Jaki jest Hiob? Odsamego początku Księgi tekst atakuje nas opisem, jak niezwykły niesamowity był z niego człowiek, wręcz chodzący ideał. (…) Słyszymy, że odznaczał się czterema cechami: był doskonały, prawy, bogobojny i unikający wszelkiego zła.(…) Hiob to jedyny człowiek, o którym w Biblii aż cztery razy jest powtórzone, że mieścił w sobie wszystkie możliwe przymioty i cnoty. (…) Cały wstęp przedstawiający Hioba kończy się wyrażeniem, że był najwybitniejszym człowiekiem Wschodu. Co to znaczy? Tu nie chodzi tylko o Wschód, w znaczeniu Syria, Irak i tak dalej. Wschód w Biblii to bezpośrednie odniesienie do raju. Hiob jest zatem najwybitniejszą jednostką stworzoną przez Boga w Edenie. 

Po prostu drugiego takiego nie było – chodzące, czyste złoto”.

z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Gruzja

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Ta książka będzie też tekstem z serii tzw. „ gruzji”. Bardzo lubię państwo Gruzja ze względu na jego nazwę. Gruzja, czyli miejsce, gdzie jest wszystko zgruzowane. (…). Żeby bowiem pokazać człowiekowi prawdę albo go do niej podprowadzić, Pan Bóg zawsze najpierw musi coś w nas zburzyć. Często mamy pobudowane tak ogromne budowle w głowie, w sercu, w myśleniu o wierze i o Panu Bogu, że dopóki się tego nie zburzy, czyli nie zrobi się „ gruzji”, to nic nowego nie wejdzie, nic się nie zmieni. (…) Taki jest więc cel tej książki: zgruzować! (…) Możliwe, że ta opowieść o Hiobie zaneguje jakąś część lub wszystko, co do tej pory myślałeś sobie, o Panu Bogu. To jest mój cel, żeby się dokonała „gruzja” we wszystkich naszych fałszywych spojrzeniach na Pana Boga. Nie bój się tego. Nie bój się rodzących w Tobie pytań, sprzeciwów, buntów. 

One są potrzebne, by przyszło nowe”.


z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

De profundis

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Hiob na początku, gdy mówił Pan dał, Pan zabrał, niech imię Pana będzie błogosławione, posługuje się właśnie tym Bożym imieniem (Jahwe). Kiedy zaś kończy swoją wypowiedź, mówi, Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła nie mogliśmy przyjąć? Zamiast słowa „ Pan” używa wyrazu „ Bóg”. Nie ma tam już słowa Jahwe, tylko pojawia się słowo „ Elohim”, Bóg Stworzyciel. Hiob, mimo że do tej pory mówił zawsze o Bogu jako obecnym, bliskim, związanym z nim mocną więzią, rezygnuje z tego imienia. Pozornie wydaje się, że mówi ładne zdanie o przyjmowaniu zarówno dobra jak i zła z ręki Boga, ale tak naprawdę widzi Go już inaczej, nie jako Boga bliskiego, ale jako jakiegoś Boga, który może dać dobro i je zabrać. Tak zaczyna się początek Hiobowej drogi w dół, ku zupełnej rozsypce”.

 

z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Powrót

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: „Poczęty mężczyzna». Niech dzień ten zamieni się w ciemność, niech nie dba o niego Bóg w górze. Niechaj nie świeci mu światło, niechaj pochłoną go mrok i ciemności. Niechaj się chmurą zasępi, niech targnie się nań nawałnica. Niech noc tę praciemność ogarnie i niech ją z dni roku wymażą, niech do miesięcy nie wchodzi! O, niech ta noc bezpłodną się stanie i niechaj nie zazna wesela! Niech ją przeklną złorzeczący dniowi, którzy są zdolni obudzić Lewiatana”.


Hi 3, 3–8

Pogrzeb

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„(…) istnieje zatem taka religijność, związana z systemem kar, nagród i zagrożeń, która próbuje na wszystkie możliwe sposoby znaleźć różnego rodzaju zabezpieczenia i metody, byleby tylko się od zła uchronić. Dlaczego tak robimy? Bo dalej żywe jest w nas myślenie, że jak nie wejdę w zło, to będzie mi dobrze, Bóg będzie mi błogosławił, a jak w nie wdepnę, to ściągnę na siebie karę. Tak też myślą koledzy Hioba i on sam. Jednak, jak się okazuje, Hiob przyglądając się światu, dochodzi do wniosku, że zasada kary i nagrody nie zawsze się sprawdza. Mówi bowiem do swoich przyjaciół: „ Znam ludzi świętych i cudownych, którzy dostają w kość przez całe życie, ale jednocześnie znam masę zawszonych grzeszników, którzy mają się po prostu jak pączki w maśle”. Na to koledzy odpowiadają mu krótko: „ Nie dyskutuj!” Tak, naprawdę nakazują mu milczenie, bo tymi pytaniami i wątpliwościami według nich obraża Boga”.


z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Wykład

technika: tusz na tekturze, biały akryl, promarker

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Koledzy Hioba w kółko gadają o tym samym: o grzechu, że Hiob jest grzesznikiem, że na pewno popełnił jakiś grzech, że nieszczęście to kara za grzechy itd. (…) Na koniec rozmowy Hioba z przyjaciółmi dołącza do nich jeszcze jeden towarzysz. (…) wchodzi na scenę i… nie mówi nic nowego. W tym wydarzeniu ukryta jest genialna myśl o tym, że taka religijność jest po prostu bezpłodna, ona donikąd nie prowadzi. Przychodzi bowiem ten czwarty, próbuje być nowoczesnym teologiem i jedyne, co z niego wychodzi, to jego własna pycha wyolbrzymiona do niebotycznych rozmiarów. To widać w jego wypowiedziach, gdyż przychodzi i zabiera głos, zaczynając każde zdanie od stwierdzenia „ słuchajcie mnie uważnie”.


z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Początek

technika: tusz na tekturze, biały akryl

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Co na to wszystko Hiob? Co odpowiedział Bogu na postawione przez Niego pytania? Krótko: „ A, to ja się nie będę odzywał”. I to jest w nim genialne. Niemalże przez trzydzieści osiem rozdziałów krzyczał, jęczał, narzekał, wołał, by postawić go z Bogiem w sądzie, by mógł Go zapytać o wszystko, by mógł z Nim porozmawiać jak z człowiekiem i wszystko sobie wyjaśnić. A gdy w końcu Pan Bóg przyszedł, powiedział, co miał powiedzieć i pyta Hioba co on na to, ten odpowiada: Jam mały, cóż Ci odpowiem? –Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem, nie więcej, drugi raz niczego nie dodam (Hi 40, 4–5)”.


z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Odpowiedź

technika: tusz na tekturze, biały akryl

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Odpowiedź przyszła w Jezusie”.

 

z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

Targ zamknięty

technika: tusz na tekturze, biały akryl

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Bóg naprawdę chce, abyśmy nie handlowali pomiędzy sobą. Kiedy próbujemy to robić, zawsze ranimy. W relacji nie możemy nikogo kupić. Dlaczego? Jezus już zapłacił najwyższą cenę, abyśmy byli bez-cenni. Nie daj się nikomu kupić, ani nie próbuj tego z kimkolwiek. Naprawdę, targ już jest zamknięty”.

 

br. Jacek Hajnos OP

Bez zasługi

technika: tusz na tekturze, biały akryl

rozmiar: 21 x 30,5 cm

rok: 2018

„Nikt nigdy w życiu nie zasłuży na niebo. Dobry łotr, pierwszy, który tam trafił, pierwszy mieszkaniec nieba, w jakiej był sytuacji? W momencie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu i dokonywało się dzieło zbawienia świata, usłyszał od Jezusa: Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23, 43). Tylko jedno zrobił. Powiedział: Jezu, wspomnij na mnie (Łk 23,42). (…) Zobacz, jakie to proste. Nie ma nic o litości, tylko: Pomyśl o mnie. To totalnie kłóci się z wszelką logiką zasługiwania. (…) Nie da się z Bogiem prowadzić żadnego handlu wymiennego. Jeżeli więc dalej myślisz, że pójdziesz do nieba dlatego, że postarasz się być święty, to od razu puknij się w głowę. 

Wyrzuć w końcu to myślenie, że u Pana Boga trzeba sobie na coś zasłużyć”.

 

z książki „Targ zamknięty” Adama Szustaka OP

created by Digital DANS 2023